2014

Arkiverte nyheter fra Nerskogen Hytteeierforening 2014


2014-12-31: Informasjon fra Svartdalsveien/Sørøyåsen veilag


Årsavgiften for 2015 er NOK 1000 og ekstrabetaling for gjest er NOK 500 (same som for 2014). Innbetaling kan skje til kontonummer 4260.72.14667 . Husk å merke betalingen med navn. Årsavgiftene er knyttet til hytteeiendommen, ikke til en bestemt bil. Det betyr at begge årsavgiftene kan gjelde for forskjellige biler, men kun en bil pr årsavgift om gangen.


Hytteeierforeningen formidler referater fra årsmøter og styremøter I veilaget, mer informasjon finner du her:

Årsmøte 5. april 2014

Styremøte 20. juni 2014


2014-12-21: God Jul!


Styret i hytteeierforeningen ønsker medlemmer og lesere av nettsiden en riktig God Jul! Vi benytter også anledningen til å informere om at vi planlegger et kurs i snøhulebygging med mulighet for overnatting torsdag 26. februar 2015. Målgruppen er familier med interesse for uteliv. Mer informasjon kommer etter hvert som vi ser snøforholdene.


2014-10-15: Styremøte i hytteeierforeningen onsdag 22.10 kl 20:00


Sted: Hos Marianne Hassel, Trondheim


Saker:

1. Godkjenning av innkallingen

2. Godkjenning av referat fra siste styremøte, 17.08.2014

3. Referatsaker

4. Det nye veglaget, informasjon fra ekstraordinaært årsmøte/styremøte v/ Ola Loe

5. Hjemmesiden: Gjennomgang av endringene v/ Bjørn Hafskjold

6. Nye klopper 2015, utkjøring av materialer under vinteren v/ Bjørn Hafskjold

7. Tematilbud snøhulegraving, vinterferien 2015

8. Vedtektsendringer: Forslag leveres Marianne før styremøtet

9. Eventuelt


Referat fra styremøtet finner du under menyen "STYREMØTER".


Hvis du har saker du ønsker styret skal ta opp, send en epost til styret@nerskogenhytteeierforening.org


2014-08-13: Styremøte i hytteeierforeningen søndag 17.8 kl 10:00


Sted:   Ivars hytte, Nerskogen


Saker:

1. Godkjenning av innkallingen

2. Godkjenning av referat fra siste styremøte, 17.04.3014

3. Referatsaker

4. Kassererfunksjonen

5. Det nye veglaget, informasjon og oppfølging fra det nye styret til medlemmene

6. Stolheisen og klopper

    - Erfaringer fra dugnad og brev fra TT

7. Tematilbud for familier, 2.halvår 2013           

8. Eventuelt


Referat fra styremøtet finner du under menyen "STYREMØTER".


Hvis du har saker du ønsker styret skal ta opp, send en epost til styret@nerskogenhytteeierforening.org


2014-06-25: Referat fra årsmøtet i veilaget


Referatet finner du her.


2014-06-14: Det skal være årlig ettersyn av stolheisen lørdag 28.6 kl 10-12. Stolheisen vil da bli stengt i perioder.


2014-06-14: Referat fra møte i "Nerskogen hyttenettverk"


Den 3. mars ble det holdt et møte mellom representanter for forskjellige hytteforeninger og andre interesseorganisasjoner for hytteeiere på Nerskogen. Referatet fra møtet finner du her.


Møtet ble fulgt opp med et møte med Rennebu kommune den 28. april. En av initiativtagerne til fellesmøtet, Olav Steinhaug, skriver følgende etter dette møtet:

   "Fra kommunen deltok ordfører Ola Torgeir Lånke og Rådmann Birger Hellan. Vi opplevde det som et godt og konstruktivt møte hvor vi hadde en generell samtale om Rennebu som hyttekommune og vi informerte om møte vi hadde gjennomført i ”Nerskogen hyttenettverk”.

Rennebu Kommune er positiv til initiativet vi har tatt og de ønsker en god dialog med hytte folket. De ønsker seg vel egentlig et felles organ/hyttenettverk som kan samle alle hytte eiere i  kommunen.

   Vår tilbakemelding på det er at nå drar vi i gang ” Nerskogen hyttenettverk” for vårt område,  så får andre evt overta ”ballen”  og føre den videre i andre hytteområder i kommunen.

   Vi gjennomgikk de 5 høyeste prioriteringene vi har på vår liste og vårt inntrykk er at Rennebu kommune også har tanker rundt flere av disse punktene.

   Mht til innføring av eiendomsskatt fikk vi informasjon om at det i løpet av sommeren 2014 vil gjennomføres en vurdering av hytteeiendommen og det skal settes en takst som vil grunnlag for ”hytteskatten. Rennebu kommune vil legge seg på samme mal som Oppdal kommune. Vi tør ikke si noe mer om dette da vi ikke kjenner detaljene da det virket som dette ikke er helt bestemt enda.

   Vi vil invitere til et nytt møte i ”Nerskogen hyttenettverk” etter sommeren samt opprettholde den gode dialogen  med Rennebu kommune."


2014-04-09: Vei- og føremelding fra Nerskogen 9.4


Svartdalsveien blir brøytet i påsken helt fram til skiløypa ved Minilla. Det blir ikke brøytet parkeringsplasser langs veien.


Rapport fra Kirsti og Vidar Engeset: Minilla har i kveld gått opp nedenfor Hovdehytta. Myra har mye overvann og er ikke gangbar. OK å gå i myrkanten, men det er veldig bløtt. Har vært varmegrader på natta hele uka. Råtten snø i liene under tregrensa.


2014-04-09: Noen klipp fra Rennebunytt


Nerskogen landhandel, tlf. 72425522, er serviceinnstilt og har åpent følgende tider i påska:

Fredag 11.4:                       09:30 - 21:00

Lørdag 12.4:                       09:30 - 18:00

Palmesøndag 13.4:            10:00 - 17:00

Mandag 14. - fredag 18.4:  09:00 - 19:00

Påskeaften 19.4:                09:00 - 17:00

1. og 2. påskedag:             10:00 - 17:00


Det er mulig å forhåndsbestille varer på Nerskogen landhandel som kan hentes ved ankomst. De kan også formidle kontakt for utkjøring av varer med snøscooter til avtalt tid.


Åpen gård på Svengård onsdag i påskeuka og skjærtorsdag.


Her finner du oversikt over leiekjørere i Rennebu og Oppdal. Regler for snøscooterkjøring finner du her.


2014-04-08: Styremøte i hytteeierforeningen torsdag 17.4 kl 17:00


Sted:   Bjørn Hafskjolds hytte, Nerskogen


Saker:

1. Godkjenning av innkallingen

2. Godkjenning av referat fra siste styremøte

3. Referatsaker

4. Konklusjoner fra Årsmøte i veglaget 5.april -14

5. Forberedelse til årsmøte i 2014

6. Påskearrangementet, skileik, lunch  - fordeling av oppgaver jfr. styrevedtak

7. Sommer-/høstaktiviteter 2014

8. Dato for årlig ettersyn av stolheisen

9. Neste styremøte

10. Eventuelt


Referat fra styremøtet finner du under menyen "STYREMØTER".


Hvis du har saker du ønsker styret skal ta opp, send en epost til styret@nerskogenhytteeierforening.org


2014-04-07: Hvordan blir skiføret i påsken?


Hvis noen har informasjon om skiføret i området Sørøyåsen - Minillmyrene - Gråfjellet - Svarthetta - Blåhø: Send en epost til styret@nerskogenhytteeierforening.org . Vi skal lage en liten føremelding før påske og legger den ut på nettsiden vår. Når var du sist i området? Hvor mye snø var det der du var? Holder føret til påske?


Se også Nerskogen Løypeforening:  http://www.nerskogenloypeforening.no/


2014-04-02: Vi minner om innkalling til årsmøtet i Svartdalsvegen-Sørøyåsen veglag lørdag 5. april kl 11 på Fjellheim, Nerskogen.


2014-03-26: Invitasjon til påskeskirenn og innkalling til årsmøte 2014


Styret inviterer foreningens medlemmer med familier og gjester til påskeskirenn og utelunch påskeaften 19.april 2014, kl.14 - 17

ved Svartdalstjønna. Se mer om skirennet her.


Styret inviterer også til årsmøtet påskelørdag 19.april 2014 kl.1400. Samme sted som påskeskirennet. Se mer om årsmøtet her.


2014-02-11: Styremøte i hytteeierforeningen lørdag 21.2 kl 09


Sted:   Bjørn Hafskjolds hytte, Nerskogen


Saker:

1. Godkjenning av innkallingen

2. Godkjenning av referat fra siste styremøte

3. Referatsaker

4. Hjemmesiden ny logo, erfaringer

5. Trondhjems Turistforening og stolheisen

6. Forberedelse til årsmøte i 2014

a) Godkjenning av innkalling til saksliste for årsmøte 19.april 2013 kl.1400

b) Årsberetning 2013

c) Regnskap 2013

7. Påskearrangementet, skileik, lunch og årsmøte

8. Valg

9. Sommeraktiviteter

10. Neste styremøte

11. Eventuelt

Referat fra styremøtet finner du under menyen "STYREMØTER".


Hvis du har saker du ønsker styret skal ta opp, send en epost til styret@nerskogenhytteeierforening.org


2014-02-11: Den annonserte snøhulebyggingen i vinterferien avlyses


Pga mangel på snø må vi dessverre avlyse den annonserte snøhulebyggingen i vinterferien. Vi vil forsøke igjen ved en senere anledning!


2014-01-08: Godt nytt år!


Vi starter det nye året med å iverksette en av våre målsettinger: å tilby friluftsaktiviteter for medlemmene. Fredag den 21. februar (i vinterferien) tilbyr vi «kurs» for barnefamilier i bygging av snøhule/nødly i snøen. Vi vil lære om å bygge ulike typer snøhuler/nødly, noe som kan komme godt med når uværet slår til. De som ønsker å overnatte ute sammen med sin familie, må gjerne gjøre det. Det blir i så fall utenom det programmet vi har lagt opp til. Vi forutsetter at det blir tilstrekkelig med snø.


Se nærmere informasjon om tid, sted og opplegget her.