For nye medlemmer

NERSKOGEN HYTTEEIERFORENING skal ivareta natur og miljø innen sitt virkefelt, og arbeide for medlemmenes felles interesser som hytteeiere.


Alle eiere av hytter på Nerskogen kan være medlemmer. Hytter ved Svartdalsvegen, Svartdalstjønna, Herremsmyra og Minilla ligger i kjerneområdet for foreningen.


Foreningen skal holde kontakt med grunneierne og representere medlemmenes interesser overfor administrasjon og styrende organer i kommunene Rennebu og Oppdal.


Lyst til å bli medlem?

Betal årsavgiften på 150 kr til bankkonto nr. 4200.54.90639 (husk å skrive avsenders navn og adresse), eller send en epost til styret@nerskogenhytteeierforening.org


Nerskogen hytteeierforening, Sognsvannsveien 27B, 0372 Oslo       tel.no.: 90099000     org. no. 994943855      bankkonto nr.:  4200.54.90639    epost: styret@nerskogenhytteeierforening.org

Webredaktør: bjorn.hafskjold@outlook.com