2021

Styremøte 9. september 2021

 

Tilstede: Magnar, Gunhild, Anders og Bjørn Ottar. Ingen forfall.

 

Etter årsmøtet har styret fordelt oppgaver som gjelder driften av foreningen. Behovet for å ta beslutninger som styre har ikke vært nødvendig tidligere.

 

Sak 1/2021 Innspill til kommuneplanens arealdel

Rennebu kommune skal revidere kommuneplanens arealdel, og de ber om innspill innen 14. september. Styret mener det er viktig at vi gir en stemme fra hytteeierne her, og vi sender vårt innspill innen fristen.

 

Sak 2/2021 Dialog med Sørøyåsen Hytteforening

Styret har deltatt i en dialog med foreningen som i ganske stor grad organiserer hytteeiere i samme område som oss. Selv om formålet med foreningene ikke er så forskjellige, så opplever vi at man er engasjert på forskjellig områder - samtidig som at foreningene i stor grad er opptatt av en del av de samme sakene. Stolheisens skjebne er et godt eksempel her.  Styret mener en fortsatt dialog er i tråd med både formål og medlemmenes interesser.

 

På styremøtet ble også status delt i saker som ikke er oppe til beslutning nå. Dette gjelder bl.a. oppdatering av nettsiden,  kontingentinnkreving/medlemsverving, storheisen og antatt kommende reguleringssak med et stort antall nye hytter.