Kontakt styret

Epost til styret: styret@nerskogenhytteeierforening.org


Styret:

Leder: Ivar Moen (på valg 2017)

Kasserer: Kristin Skog (på valg 2018)

Styremedlem: Bjørn Hafskjold (på valg 2017)

Sekretær: Rune Devold (på valg 2018)


Valgkomiteen:

Leder: Hans Gunnar Auganes (på valg 2017)

Jøran Ødegård (på valg 2017)

Roger Monsø (på valg 2017)


Revisor:

Jan H. Hovde


Nerskogen hytteeierforening, Sognsvannsveien 27B, 0372 Oslo       tel.no.: 90099000     org. no. 994943855      bankkonto nr.:  4200.54.90639    epost: styret@nerskogenhytteeierforening.org

Webredaktør: bjorn.hafskjold@outlook.com